OpenAI הציגה סדרה של עדכונים חשובים שמבטיחים לשנות את פני השימוש במודלים המתקדמים שלה. בין העדכונים המרכזיים:

ירידת מחירים ל-GPT-3.5 Turbo API: המחיר לגישה ל-API ירד משמעותית, עם הוזלה של 50% במחיר הקלט ל-$0.0005 לאלף טוקנים, והוזלה של 25% במחיר הפלט ל-$0.0015 לאלף טוקנים.

עדכון דגם GPT-3.5 Turbo: גרסה חדשה של דגם GPT-3.5 Turbo, גרסה 0125, שוחררה. היא כוללת שיפורים שונים, למרות שפרטים מסוימים לא הודגשו.

הכנסת GPT-4 Turbo Preview Model: דגם תצוגה חדש ל-GPT-4 Turbo, גם הוא גרסה 0125, הוצג לקהל. הדגם משופר במיוחד למשימות כמו יצירת קוד ומטרתו להפחית מקרים בהם המודל אינו משלים משימה.

GPT-4 Turbo עם יכולת ראיה בקרוב: צפוי להישאר לשימוש הכללי בחודשים הקרובים GPT-4 Turbo שכולל יכולות ראיה (GPT-4 V).

Breaking News Banner

דגמי טקסט חדשים להטמעה: OpenAI שיחררה דגמי הטמעת טקסט חדשים ומשופרים, שמועילים בעיקר למשתמשים טכניים.

עדכון API למתונות: גרסה חדשה של API למתונות, גרסה 007, שוחררה כדי לעזור בזיהוי טקסטים שעלולים להיות מזיקים.

העדכונים הללו מעידים על מחויבותה של OpenAI לשפר ולהתאים את השירותים שלה לצרכים המשתנים של משתמשיה, תוך הפחתת עלויות וכניסת חידושים טכנולוגיים.


 

פרסומת*

קורס בחינם